Corporate Sustainability

Een deel van de visie van ons bedrijf is het overwegen van nieuwe manieren om ongediertebestrijding duurzamer uit te voeren. Dit beleid en de daaraan gerelateerde doelstellingen komen hieruit voort.

Onze missie is om een duurzaam en winstgevend bedrijf te creëren en tegelijkertijd de biodiversiteit te beschermen.

We zullen een werkomgeving creëren waarin medewerkers trots zijn om te werken en een positieve erfenis achterlaten. Wij willen de voorkeurswerkgever zijn en sollicitanten en werknemers betrekken om hun volledige potentieel te bereiken. We willen een inclusieve werkgever zijn en zullen degenen aannemen die het beste bij de functie passen, ongeacht beschermde kenmerken zoals ras, huidskleur, religie, geslacht, genderidentiteit of -expressie, seksuele geaardheid, genetica, handicap of leeftijd. Wij gaan klanten en consumenten voorlichten, zodat zij een verantwoorde en goed geïnformeerde keuze kunnen maken.

The Sustainable Development Goals (SDGs) een algemene gids vormen die bedrijven kunnen volgen; we kunnen allemaal bijdragen aan de SDGs, ongeacht de omvang van het bedrijf. Ze bestrijken mondiale uitdagingen, variërend van klimaat-, water- en voedselcrises, armoede, conflicten en ongelijkheid. Deze uitdagingen “are in need of solutions that the private sector can deliver”.

De duurzaamheidsinspanningen van Pelsis zijn gericht op het ondersteunen van vijf van de SDG’s die het meest relevant zijn voor Pelsis en waar we de grootste positieve impact kunnen maken. We erkennen dat onze aandachtsgebieden in de loop van de tijd kunnen veranderen. We streven ernaar de voortgang te monitoren en onze doelstellingen waar nodig bij te stellen.

Zie lijst van Duurzaamheid Veel Gestelde Vragen

De 3 pijlers van duurzaamheid

De drie pijlers van duurzaamheid zijn het milieu, de samenleving en de economie. Duurzaamheid wordt alleen bereikt als milieubescherming, sociale gelijkheid en economische winstgevendheid naast elkaar bestaan, zonder dat één gebied een van de andere overneemt. De drie pijlers van duurzaamheid worden ook wel people, profit en planet genoemd. Ze staan ook bekend als de 3 P’s van duurzaamheid, triple bottom line of 3 principes van duurzaamheid.

Veelgestelde vragen over duurzaamheid